Ace! Business Training
Incompany training, personal training, maatwerktraining

..

Coaching werkhervatting en re-integratie met (tijdelijke) beperkingen

Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend dat werkhervatting na ernstige ziekte of letsel vlotjes verloopt. Zeker niet als er blijvende beperkingen zijn ontstaan zoals bijvoorbeeld bij niet aangeboren hersenletsel NAH vaak het geval is. En stress, vermoeidheid, overprikkeling, belastbaarheid, onzekerheid en een hoge terugkeerdrempel bemoeilijken dit proces dan vaak ook nog.

Zodra het medische traject afgerond is (medische ingreep, ergotherapie, revalidatie, psychotherapie, et cetera) en het werk mogelijk al (deels) hervat is, ontstaan er soms problemen in de dagelijkse werkpraktijk. Bijvoorbeeld op het gebied van attitude, zelfvertrouwen, verminderde belastbaarheid, een andere aanpak van zaken door blijvende beperkingen, et cetera. Dan kan het erg zinvol zijn om een ervaren externe coach en trainer naast je te hebben staan die zelf ervaringsdeskundig is, en die dit proces begeleid. Uiteraard in zorgvuldige samenspraak met de persoon in kwestie en met de werkgever.

Onze belangrijkste expertisegebieden zijn:

Gezamenlijk bekijken we hoe iemand in de juiste balans tussen belasting en belastbaarheid de functie weer geheel, gedeeltelijk of aangepast kan gaan oppakken. En tevens inventariseren we bij welke taak- of gedragscompetenties extra ondersteuning nodig is in de vorm van coaching en eventueel training. We werken hierbij vooral vanuit een praktische toepassingsfocus, gericht op het functioneren binnen uw werkomgeving. De medische invalshoek laten we vanzelfsprekend volledig bij uw (bedrijfs)arts liggen.

We starten zo'n coachingstraject meestal op via 3 invalshoeken: de impact op je privéleven, de impact van de ziekte of de beperkingen en de invloed op het functioneren op het werk. En we stellen daarbij de vraag wat je nodig hebt om de cirkel weer rond te maken (compensatiestrategieën):

 

Coaching werkhervatting re-integratie ernstige chronische ziekte burn-out depressie kanker niet aangeboren hersenletsel NAH

 

Werkhervatting na ernstige of langdurige ziekte of hervatting met (blijvende) beperkingen is natuurlijk altijd maatwerk, elke situatie is immers weer anders. Maar een aantal belangrijke onderwerpen passeren toch altijd de revue:

 

Inleiding (intake)

Voordat we een coachingstraject starten voeren we eerst intakegesprekken met de betrokkene en de werkgever. Op basis van de informatie uit deze gesprekken stellen we het verdere programma samen: hoeveel sessies zijn er ongeveer nodig, welke aandachtspunten zijn er, hoeveel tijd plannen we tussen de sessies, et cetera.

 

De GROW-aanpak

De GROW-aanpak werkt in 4 stappen en helpt je om te groeien en te verbeteren op de snijvlakken tussen jezelf, de ziekte/beperkingen en je werk:

 1. Goal, wat wil je verbeteren of bereiken (taak- en gedragscompetenties)
 2. Reality, waar sta je nu
 3. Options, hoe ga je dat aanpakken
 4. Wrap-up, wat zijn de bereikte resultaten tot op heden

Belangrijk ► In de cirkel ‘werk’ wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 werkniveaus, en voor elk niveau hebben we passende programma's ter beschikking:

 1. Directie en managementteam
 2. Middelmanagement en teamleiding
 3. Operationele functies

 

Reality - Inventarisatie

In de inventarisatiefase gaan we op zoek naar de onderwerpen die opgepakt kunnen gaan worden:

Stap 1: welke beperkingen (onmogelijkheden) ondervind je:

Stap 2: waar liggen de uitdagingen (mogelijkheden benutten en onmogelijkheden oplossen) op het snijvlak van:

Stap 3: en de belangrijkste vraag: waar liggen de uitdagingen (mogelijkheden en onmogelijkheden) op het snijvlak van je privéleven, je werk en de ziekte? Dit is het echte arbeidsre-integratie deel waarin werkhervatting weer (deels) gaat plaatsvinden. De basis van deze stap is een uitgebreide SWOT-analyse met een confrontatiematrix. Uit deze matrix komen de zaken naar boven die nodig zijn (hard skills, soft skills en informatie/kennis) om goed te re-integreren.

 

Goals – Wat wil je bereiken?

Op dit punt in het proces stellen we de beoogde doelen. Deze zijn per onderwerp gericht op lange termijn resultaten en korte termijn successen! Deze doelen worden in het volgende deel van het traject omgezet in concrete actiepunten waar we mee aan de slag gaan.

  

Options - Actiepunten

Hier worden concrete actiepunten geformuleerd. Deze acties zijn verdeeld over 3 hoofdonderwerpen:

Coaching werkhervatting re-integratie ernstige chronische ziekte burn-out depressie kanker niet aangeboren hersenletsel NAH

 

We werken daarbij vanaf de buitenzijde van de cirkel (privé, ziekte, werk) naar binnen toe (4, 3, 2) om het traject te beëindigen met een succesvolle werkhervatting (1).

 

Wrap-up – Hoe ver sta je nu?

Wat zijn de resultaten tot op dit moment? Zijn de doelen en actiepunten nog realistisch of moeten ze bijgesteld worden? In deze fase vind er ook regelmatig terugkoppeling over de voortgang naar de werkgever plaats.

Belangrijk ► Deze terugkoppeling wordt gegeven door de betrokkene en niet door de coach. Het komt wel regelmatig voor dat de coach bij dit gesprek aanwezig is, maar de coach koppelt niets terug zonder instemming van de betrokkene.

 

Inhoudelijke onderwerpen

Hoewel elk traject weer anders vorm wordt gegeven, komen de volgende onderwerpen vaak bij re-integratiecoaching aan de orde:

 

Soft skills, gedragscompetenties

 

Hard skills, taakcompetenties

 

Belangrijke informatie

 

Via het onderstaande formulier kunt u met onze coaches in contact komen. Dan kunnen we de mogelijkheden in uw specifieke situatie nader bespreken:

  

 

Beoordelingen Ace! HRM-trainingen door cursisten

Ik werk al jaren als HRM'er maar had nog nooit een cursus werving- en selectiegesprekken gedaan. Ik was vooral door ervaring wijs geworden (zoals zo velen denk ik). Blij dat ik er nu toch wel aan begonnen ben. Nog veel zaken kunnen aanscherpen! Ook een prima hand-out gekregen, echt een naslagwerk voor praktijkgebruik.

Oordeel:

Desiree van Vosdonk, DTT Advies, Haarlem, 19 mei
  Omdat ik voor ons bedrijf een nieuw systeem aan het opzetten ben voor functionering en beoordeling heb ik deze training bij Ace! gevolgd. Veel geleerd in deze uitstekende cursus en ik weet zeker dat ik zonder deze investering in een aantal bekende valkuilen getrapt was :-)

Oordeel:

Maarten Vonken, Sr. HRM manager, 3 augustus


   
Met een klein clubje leidinggevenden van ons bedrijf de cursus beoordelings- en functioneringsgesprekken gevolgd. Was een leuk en compact programma van 1 dag. Helemaal op maat voor ons groepje. Vooral de onderwerpen weerstand en feedback waren voor ons belangrijk. Erg tevreden, we kunnen er direct vanaf 1 januari mee aan de slag!

Oordeel:

Erik Boschaar, Eindhoven, 19 december
  Burn-outpreventie zoals het hoort! Een duidelijke en complete training. Praktisch en direct toepasbaar voor mij als HRM-manager en voor de lijnmanagers in onze organisatie.

Oordeel:

J. van Bergen, 1 maart

   

Nb: de weergegeven klantoordelen zijn nooit ouder dan 12 maanden. Zelf ook een Ace! training beoordelen? Klik hier

 

 • Vestigingen

  Klik voor de gegevens van onze cursuslocaties in Den Haag, Amsterdam, Den Bosch, Rotterdam, Maastricht, Eindhoven, Breda, Utrecht, Arnhem, Amersfoort, Brussel en Antwerpen.

  Emailadres: info@ace-management-partners.nl
  Centraal telefoonnummer:  0165 396 108

 • Vakgebieden

  Ace! investeert permanent in kennis en is trendzettend in:

  Accountmanagement, verkoop
  Acquisitie, new business
  Salesmanagement
  Commerciële slagkracht
  Call centers, in- en outbound
  Arbeidsre-integratie
  Werkhervatting na ziekte
  Competentiemodellen
  Competentiemanagement
  HRM, personeelsmanagement
  Inkoopvaardigheden
  Persoonlijke effectiviteit
  Communicatievaardigheden
  Marketing, strategisch
  Operationele marketing
  Webmarketing, e-commerce
  Management, leidinggeven
  Strategisch management
  Organisatiekunde
  Lean en agile werken
  Teams, teamwork
  Productmanagement
  Projectmanagement, Scrum
  Train de trainer, didactiek

  Klik coaching, coach, teamcoaching voor meer details.

 • YouTube vlogs

  Ace! algemeen
  Incompany training
  Personal training
  Interactie in een training
  Multi level/discipline training
  Leerstijlen
  Proactiviteit in training
  Trainingsvormen en trainer
  Meer video's