Deze training is geschikt voor zowel beroepstrainers als managers die hun eigen medewerkers geregeld willen trainen en coachen. De training is modulair opgebouwd zodat er een vrije keuze gemaakt kan worden uit de beschikbare onderwerpen. De vermelde tijdsduur van deze training is gebaseerd op het doorlopen van het volledige programma:

De opties TTT 1 tm 3 kunt u, alleen in deze volgorde, pas doorlopen nadat de basistraining gevolgd is!

Na deze training zijn de deelnemers in staat:

Inhoud TTT optie 3 - competentie ontwikkelingsmodel:

Competentieontwikkeling of competentiemanagement, is het managen van vaardigheden van medewerkers in relatie tot hun functie. Competentieontwikkeling is een integrerend instrument van personeelsbeleid en -ontwikkeling. Het is de verbindende schakel bij de in-, door-, en uitstroom en bij de ontwikkeling en loopbaan van het personeel. Competentiemanagement en -ontwikkeling brengt hiermee samenhang en efficiŽntie in de gebruikte personeelsinstrumenten en het bevordert de zelfsturing van medewerkers. De juiste persoon, op de juiste plaats, op de juiste wijze aansturen en op de juiste wijze laten doorontwikkelen.

Inhoud van de training:

Zoals bij alle Ace! trainingen komen ook in de training competentie ontwikkelingsmodel, naast de in de inhoudsopgave genoemde taakspecifieke competenties, gedragscompetenties voor de deelnemers zelf aan de orde: