Veel organisaties hebben regelmatig te maken met werkzaamheden die buiten de normale routine vallen. Ze worden geconfronteerd met een situatie die ze nog niet eerder meegemaakt hebben en waarop nog geen vanzelfsprekende reactie bestaat. Projectmatig werken biedt dan een goede werkstructuur.

De training projectmanagement is gebaseerd op de PRINCE 2 systematiek, en bestaat uit een basistraining en 3 optionele modules:

Voordat opties 1, 2 en 3 gevolgd kunnen worden dient eerst de basismodule te zijn afgerond!

Inhoud van PROMAN optie 2 - opdrachttypen:

Een gezond project wordt gekarakteriseerd door balans in de verdeling van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en risico's. Om dit hanteerbaar te maken definiëren we zogenaamde opdrachttypes. Door te kiezen voor een bepaald opdrachttype, wordt gekozen voor een samenhangende set verantwoordelijkheden, bevoegdheden en risico's, die per opdrachttype in balans zijn. Zo wordt voorkomen dat bijvoorbeeld de gebruikersorganisatie wel alle bevoegdheden wil hebben, maar tegelijkertijd alle verantwoordelijkheden en risico's afschuift op de projectorganisatie.

Naast de in de inhoudsopgave genoemde taakspecifieke competenties, komen in deze training ook de volgende gedragscompetenties uit het Ace! Competentie Ontwikkelingsmodel® aan de orde: