Veel organisaties hebben regelmatig te maken met werkzaamheden die buiten de normale routine vallen. Ze worden geconfronteerd met een situatie die ze nog niet eerder meegemaakt hebben en waarop nog geen vanzelfsprekende reactie bestaat. Projectmatig werken biedt dan een prima werkstructuur!

Projectmatig werken ligt voor de hand als:

Bovenstaande aspecten maken het managen van een project lastig:

Projectmatig werken is dan de manier om gecontroleerd en flexibel het eindresultaat te bereiken.

De training projectmanagement is gebaseerd op de PRINCE 2 systematiek, en bestaat uit een basistraining en 3 optionele modules:

Voordat opties 1, 2 en 3 gevolgd kunnen worden dient eerst de basismodule te zijn afgerond!

Inhoud van de training projectmanagement:

Inleiding:

Deel 1 - Projectprincipes

Deel 2 - De projectmanager

Deel 3 - Principes van PRINCE2 (optioneel)

Naast de in de inhoudsopgave genoemde taakspecifieke competenties, komen in deze training ook de volgende gedragscompetenties uit het Ace! Competentie Ontwikkelingsmodelģ aan de orde: