De training productmanagement is modulair opgebouwd. Uit de beschikbare onderwerpen wordt in overleg met de opdrachtgever de juiste keuze gemaakt zoals die past bij de vraagstelling:

Voordat optie 1 en 2 doorlopen kunnen worden dient eerst de basismodule te zijn afgerond.

Na deze training beschikken de deelnemers over:

Inhoudsopgave van de cursus productmanagement, strategisch en operationeel:

Deel 1 - Het productplan

Deel 2 - Productmarketingaspecten

Deel 3 - Organisatorische aspecten

Deel 4 - Samenwerking met anderen

Deel 5 - Optionele vaardigheden (deze verlengen de opgegeven trainingsduur)

Naast de in de inhoudsopgave genoemde taakspecifieke competenties, komen in deze training ook de volgende gedragscompetenties uit het Ace! Competentie Ontwikkelingsmodelģ aan de orde: