De training productmanagement is modulair opgebouwd. Uit de beschikbare onderwerpen wordt in overleg de juiste keuze gemaakt zoals die past bij de vraagstelling. De vermelde trainingsduur is gebaseerd op het doorlopen van het volledige programma. Het totale programma bestaat uit de volgende modules:

Voordat PM optie 1 doorlopen kan worden dient eerst de basismodule te zijn afgerond.

Na deze training beschikken de deelnemers over:

Inhoudsopgave van PM optie 1 - Operationele marketing en acquisitie:

Naast de in de inhoudsopgave genoemde taakspecifieke competenties, komen in deze training ook de volgende gedragscompetenties uit het Ace! Competentie Ontwikkelingsmodelģ aan de orde: