Goed zijn in je vak is één ding. Je kennis overdragen aan anderen is een tweede. Wie een training of workshop verzorgt, kan wel een steuntje in de rug gebruiken. De cursus didactische vaardigheden is er voor iedereen die kennis of vaardigheden overdraagt aan anderen.

Inhoud van de training didactische vaardigheden:

Deel 1 - Een cursus samenstellen

Deel 2 - Persoonlijke vaardigheden

Optioneel:

Naast de in de inhoudsopgave genoemde taakspecifieke competenties, komen in deze training ook de volgende gedragscompetenties uit het Ace! Competentie Ontwikkelingsmodel® aan de orde: