Heb je wel eens het gevoel dat je omkomt in het werk en niet weet waar je moet beginnen? Het ene actiepunt is nog niet afgerond terwijl je alweer midden in het volgende project zit en je ook nog een plan moet bedenken om de nieuwe financiële doelstelling te halen. Alles lijkt even belangrijk en schreeuwt om aandacht; jouw aandacht wel te verstaan.

Inhoud van de training planmatig werken (plannen & organiseren):

Planmatig werken, fase 1: voorbereiding (stap 1 tm 5 in de planningscyclus)

Planmatig werken, fase 2: uitvoering (stap 6 van de planningscyclus)

Planmatig werken, fase 3: afsluiting (stap 7 en 8 van de planningscyclus)

Naast de in de inhoudsopgave genoemde taakspecifieke competenties, komen in deze training ook de volgende gedragscompetenties uit het Ace! Competentie Ontwikkelingsmodel® aan de orde: