Na de training webresponse behandelen (webcare) zijn de deelnemers in staat om:

Inhoud van de training webresponse behandelen:

Naast de in de inhoudsopgave genoemde taakspecifieke competenties, komen in deze training ook de volgende gedragscompetenties uit het Ace! Competentie Ontwikkelingsmodelģ aan de orde: