Veel websites van organisaties zijn weliswaar mooi gemaakt, maar bieden nog steeds te weinig mogelijkheden om potentiële klanten echt te informeren en vooral ook te laten reageren. Veel bedrijven merken dan ook te weinig van spontane webresponse waar verkopers of de marketingafdeling mee aan de slag kunnen.

Ace! deed veel onderzoek naar interactie op en via websites, en ontwierp een effectieve training in de toepassing van websites als verkoop- en marketingtool. Want een website kost een aanmerkelijk bedrag, maar wat leverde het tot nu toe op?

Na deze training bedrijfswebsites als acquisitie-, verkoop- en marketingtool zijn de deelnemers in staat:

In deze training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Naast de in de inhoudsopgave genoemde taakspecifieke competenties, komen in deze training ook de volgende gedragscompetenties uit het Ace! Competentie Ontwikkelingsmodel® aan de orde: