De training competentie ontwikkelingsmodel bestaat uit 3 modules:

Voordat optie 1 gevolgd kan worden dient eerst de basismodule te zijn afgerond en voordat optie 2 gevolgd kan worden dient eerst optie 1 doorlopen te zijn

Dit trainingsonderwerp wordt vaak uitgevoerd in de vorm van een Ace! Multi Disciplinetraining®. Dat wil zeggen dat er in het gehele traject verschillende groepen mensen training volgen mbt verschillende deelonderwerpen. Bijvoorbeeld:

Inhoud van ACOM optie 2 - Werken met het competentiemodel:

Zoals bij alle Ace! trainingen komen ook in de training competentie ontwikkelingsmodel, naast de in de inhoudsopgave genoemde taakspecifieke competenties, gedragscompetenties voor de deelnemers zelf aan de orde: