Competentieontwikkeling of competentiemanagement, is het managen van vaardigheden van medewerkers in relatie tot hun functie. Competentieontwikkeling is een integrerend instrument van personeelsbeleid en -ontwikkeling. Het is de verbindende schakel bij de in-, door-, en uitstroom en bij de ontwikkeling en loopbaan van het personeel. Competentiemanagement en -ontwikkeling brengt hiermee samenhang en efficiëntie in de gebruikte personeelsinstrumenten en het bevordert de zelfsturing van medewerkers. De juiste persoon, op de juiste plaats, op de juiste wijze aansturen en op de juiste wijze laten doorontwikkelen.

De training competentie ontwikkelingsmodel bestaat uit 3 modules:

Voordat optie 1 gevolgd kan worden dient eerst de basismodule te zijn afgerond en voordat optie 2 gevolgd kan worden dient eerst optie 1 doorlopen te zijn

Dit trainingsonderwerp wordt vaak uitgevoerd in de vorm van een Ace! Multi Disciplinetraining®. Dat wil zeggen dat er in het gehele traject verschillende groepen mensen training volgen mbt verschillende deelonderwerpen. Bijvoorbeeld:

Inhoud van de basistraining competentie ontwikkelingsmodel:

Zoals bij alle Ace! trainingen komen ook in de training competentie ontwikkelingsmodel, naast de in de inhoudsopgave genoemde taakspecifieke competenties, gedragscompetenties voor de deelnemers zelf aan de orde: