Na de training klantgericht en -vriendelijk communiceren zijn de deelnemers in staat om:

Inhoud van de training klantgericht en -vriendelijk communiceren:

Naast de in de inhoudsopgave genoemde taakspecifieke competenties, komen in deze training ook de volgende gedragscompetenties uit het Ace! Competentie Ontwikkelingsmodel® aan de orde: